Wondzorg

Wondzorg Wondzorg

Wondzorg beperkt zich niet tot de wond, bij de behandeling van een chronische wonde is de aanpak van het volledige probleem noodzakelijk:

 • het aanpakken van de oorzaak
 • het behandelen van een infectie
 • een goede dagelijkse wondzorg door een thuisverpleegkundige
 • een correcte verbandkeuze

Chronische wonden vragen onderzoek naar het oorzakelijk lijden:

 • Vaatlijden: atherosclerose laat de slagaders dichtslibben, waardoor de wonde minder bloedvoorziening heeft, en heling vertraagt. Behandeling van het vaatlijden is belangrijk in de wondheling.
 • Infectie: verwijderen van de biofilm en kweekname van wondbacteriën, en hierop de antibiotherapie bepalen zo nodig.
 • Diabetes: opsporen van diabetes in bloedname. Zo nodig wordt behandeling gestart of aangepast.
 • Drukletsels door statiekafwijking of decubitus kunnen worden verholpen door aangepaste matras of schoen.

Doelstelling Wondzorg

Het doel van de wondzorg is een gezond wondbed te krijgen; zonder necrose, zonder veel pathogene microorganismen, met weinig exsudaat en een goede vascularisatie (bloedvoorziening). Pas als dat alles bereikt is kan een wond dicht granuleren.

Wondzorg en de vier barrières voor wondgenezing: TIME

 • Tissue: dood of ongezond weefsel vertraagt bij wondzorg de genezing en is een bron voor infectie.
  Oplossing: debridement.
 • Infection / inflammation: een infectie of een continue ontsteking waarbij er continu een verhoogd aantal ontstekingsbevorderende stoffen in de wond aanwezig is (proteasen, cytokinen, zuurstofradicalen).
  Oplossing: anti-infammatie middelen, protease-inhibitie (remmers) Infection (infectie): anti-microbiele middelen, antiseptica, antibiotica.
 • Moisture: te veel wondvocht in chronische wonden werkt ongunstig op de genezing.
  Oplossing: herstellen vochtbalans.
 • Edge: door verstoorde celgroei en een overmatige hoeveelheid eiwitafbrekende enzymen (proteasen) groeien de wondranden onvoldoende aan.
  Oplossing: de wondranden moeten optimaal verzorgd zijn: debriment, antiseptica en een juist verband.

 

In overleg met uw huisarts en thuisverpleegkundige en nodige wondzorg specialisten wordt de wonde multidisciplinair behandeld.