Wondzorg

Wondzorg Wondzorg

Wondzorg beperkt zich niet tot de wond, bij de behandeling van een chronische wonde is de aanpak van het volledige probleem noodzakelijk:

 • het aanpakken van de oorzaak
 • het behandelen van een infectie
 • een goede dagelijkse wondzorg door een thuisverpleegkundige
 • een correcte verbandkeuze

Chronische wonden vragen onderzoek naar het oorzakelijk lijden:

 • Vaatlijden: atherosclerose laat de slagaders dichtslibben, waardoor de wonde minder bloedvoorziening heeft, en heling vertraagt. Behandeling van het vaatlijden is belangrijk in de wondheling.
 • Infectie: verwijderen van de biofilm en kweekname van wondbacteriën, en hierop de antibiotherapie bepalen zo nodig.
 • Diabetes: opsporen van diabetes in bloedname. Zo nodig wordt behandeling gestart of aangepast.
 • Drukletsels door statiekafwijking of decubitus kunnen worden verholpen door aangepaste matras of schoen.

Doelstelling Wondzorg

Het doel van de wondzorg is een gezond wondbed te krijgen; zonder necrose, zonder veel pathogene microorganismen, met weinig exsudaat en een goede vascularisatie (bloedvoorziening). Pas als dat alles bereikt is kan een wond dicht granuleren.

De vier barrières voor wondgenezing: TIME

 • Tissue: dood of ongezond weefsel vertraagt de genezing en is een bron voor infectie.
  Oplossing: debridement.
 • Infection / inflammation: een infectie of een continue ontsteking waarbij er continu een verhoogd aantal ontstekingsbevorderende stoffen in de wond aanwezig is (proteasen, cytokinen, zuurstofradicalen).
  Oplossing: anti-infammatie middelen, protease-inhibitie (remmers) Infection (infectie): anti-microbiele middelen, antiseptica, antibiotica.
 • Moisture: te veel wondvocht in chronische wonden werkt ongunstig op de genezing.
  Oplossing: herstellen vochtbalans.
 • Edge: door verstoorde celgroei en een overmatige hoeveelheid eiwitafbrekende enzymen (proteasen) groeien de wondranden onvoldoende aan.
  Oplossing: de wondranden moeten optimaal verzorgd zijn: debriment, antiseptica en een juist verband.

 

In overleg met uw huisarts en thuisverpleegkundige en nodige specialisten wordt de wonde multidisciplinair behandeld.