Foamechosclerotherapie(en/of flebectomie)

Foam echosclerose wordt uitgevoerd op de consultatie, is volledig ambulant, en vraagt geen werkonbekwaamheid.

Ingreep

Foam echosclerotherapie is het aanprikken van ader ‘onder echogeleide’: echosonde glijdt over de huid en geeft een beeld van de ader. De ader wordt aangeprikt en een schuimig mengsel van steriele lucht en Aethoxysclerol wordt ingebracht. Zo nodig wordt dit gecombineerd met lokale flebectomie. Voordeel schuim tov vloeistof: het schuim verspreidt zich beter over grotere oppervlakten, blijft beter zitten en kan langer inwerken en dus kunnen ook grotere aders behandeld worden. Door het dragen van de kous gaan deze aderwanden verkleven, uiteindelijk verschrompelt en verdwijnt de spatader. Zijn functie wordt overgenomen door andere bloedvaten.

De kous wordt op de consultatie aangedaan, en dient minimum 2 weken dag en nacht aangehouden te worden, nadien volgens last en comfort nog verder te dragen naar behoefte. Lokaal ijs applicatie en smeren van Reparil/Hirudoid zalf kan helpen. Bij twijfel over klachten komt u best op controle, zodat eventueel aanvullende maatregelen kunnen genomen worden. De inspuiting kan een aantal keer herhaald worden volgens noodzaak.

Mogelijke hinder bij Foam echosclerotherapie: Lokale pijn en een hardere streng (zone) over het behandelde bloedvat. Resorptie (‘vertering’) hiervan kan enkele weken duren. Oppervlakkige flebitis: pijnlijke, rode en warme zone op en rond de plaats van behandeling. Hyperpigmentatie of bruinverkleuring over het behandelde bloedvat.

U kan een afspraak maken bij Dokter Tom Berghmans voor Foam echosclerotherapie in zijn prive-praktijk voor vaatheelkunde en in het Heilig Hart Ziekenhuis te Mol

Symptomen en diagnose

Overzicht van de klachten

Spataders geven aanvankelijk weinig klachten. Soms worden kleine spataders zichtbaar voor er klachten zijn en zonder dat er grote spataders zijn. Beginnende spataders kunnen de typische klachten uitlokken van zware, vermoeide en soms warme benen, gespannen gevoel of jeuk. Met verloop van tijd kan een vochtophoping ontstaan, huiduitslag, verkleuring ofverharding van de huid, of kan zelfs een open wonde (veneus ulcus) ontstaan. De huid gaat stuk en geneest niet spontaan.

Onderzoek

Een duplex is het beste onderzoek om de functie van de aderen te beoordelen. Het is een volledig pijnloos en niet-schadelijk onderzoek. De resultaten bepalen mee het beleid : moet er geopereerd worden, zo ja welke aderen, of kan er nog drooggespoten (gescleroseerd) worden? Gezien de belangrijkheid naar beleid toe wordt deze duplex daarom door de vaatchirurg gedaan en best niet te lang voor de behandeling.

Behandelingen

Ambulante behandelingen

Indien een operatie niet nodig is of recent gebeurd is, kan voor een ambulante behandeling gekozen worden. Deze behandelingen gebeuren op de raadpleging, een opname is niet nodig.

Wilt u meer informatie?
Download onze brochure over spataderingrepen.